Naar inhoud

Vuistregel 1: Ban bestrijdingsmiddelen uit je tuin.

We denken vaak dat het niet zonder kan. Dat je bestrijdingsmiddelen nodig hebt om je tuin te onderhouden. Vaak gebruiken we bestrijdingsmiddelen uit gewoonte, omdat we generaties lang niets anders gezien hebben.

Bestrijdingsmiddelen zijn stoffen die gebruikt worden om ongewenste kruiden, ziekten of plagen te bestrijden. Het gebruik ervan is niet onschuldig. Omdat bestrijdingsmiddelen gemaakt zijn om levende organismen te doden, zitten er ook voor ons giftige, gevaarlijke en soms dodelijke stoffen in. Het inademen, aanraken of inslikken van bestrijdingsmiddelen kan ernstige gevolgen hebben voor onze gezondheid.

We komen op heel wat manieren in contact met bestrijdingsmiddelen:

  • door het gebruik ervan
  • door het opeten van fruit en groenten waarop nog resten van bestrijdingsmiddelen zitten
  • door het spelen op voetbalvelden, speelterreinen of in tuinen waar men pas heeft gesproeid.

Als je met bestrijdingsmiddelen in contact komt, heeft dit mogelijke effecten op je gezondheid:

  • bestrijdingsmiddelen kunnen onze hersenen beschadigen waardoor bijvoorbeeld ons geheugen vermindert
  • bestrijdingsmiddelen kunnen kanker veroorzaken
  • bij zwangere vrouwen kunnen bestrijdingsmiddelen schade veroorzaken aan de foetus
  • in extreme gevallen (bijvoorbeeld bij het inslikken) kan je sterven.

Bestrijdingsmiddelen zijn niet goed voor het leefmilieu. Wist je dat slechts 20% van de bestrijdingsmiddelen terecht komt op de plaats waar de gebruiker dit wil? De rest komt in de bodem of in de lucht terecht of spoelt weg naar het oppervlakte- of grondwater. In metingen van het oppervlakte- en grondwater vindt men verschillende bestrijdingsmiddelen of hun afbraakproducten terug. Wil je meer weten over de verspreiding van bestrijdingsmiddelen in onze omgeving? Lees dan de achtergrondinformatie van MIRA.

En toch kan het anders, namelijk door te gaan ecologisch tuinieren. Hier volgen enkele tips.