Naar inhoud

Kies voor een natuurrijke vijver

In vele tuinen krijgt de vijver een prominente plaats. Toch zijn niet alle vijvers even vriendelijk voor de natuur. Een vijver kan als je wil een paradijs zijn voor talrijk waterleven.

De juiste plaats

De meest geschikte plaats om een vijver aan te leggen, is de diepste plaats in je tuin. Op die manier loopt alle hemelwater naar de vijver. Kies ook een niet te schaduwrijk plaatsje. Het waterleven heeft in de lente wat zon nodig om op gang te komen. Vermijd wel dat je vijver een hele dag in de zon ligt, in de zomer kan het water anders te warm worden, zeker bij een ondiepe vijver waarvan de bodem met folie is bekleed.

De juiste vorm

Bij keuze van een vorm voor je vijver let je het best op de oevers. Leg de oever zo aan dat ze zwak hellend is. Op die manier kunnen dieren gemakkelijk in en uit het water, maar ook voor kinderen is een zwakke helling veiliger. Een goede vergelijking is een soepbord: de randen zijn zwak hellend en het diepste punt ligt in het midden.

Welk water in je vijver?

Als je vijver helemaal aangelegd is, vul je hem best met regenwater. Dit water is vrij zuiver, heeft een goede zuurtegraad en is minder verontreinigd dan grond- of oppervlaktewater. Als je je vijver met leidingwater vult, bestaat het risico op algengroei. Leidingwater bevat immers veel mineralen en voedingsstoffen.

De vijveraanleg

Helemaal onderaan komt een laag zand of een demplaag van kranten, oud tapijt, ... Er bestaan ook speciale vijverdoeken in de handel. Deze laag zorgt ervoor dat de folie die erop komt niet beschadigd wordt door steentjes.

Op de demplaag komt een folie. Als je een rubberfolie neemt, kan je eender welke vorm van vijver creëren. De lengte die je nodige hebt is

  • de lengte + 2 maal  de maximale diepte + ongeveer 60 cm om de boord af te werken;
  • de breedte is de breedte + 2 maal de maximale diepte + ongeveer 60 cm om de boord af te werken.

 

Veel tuinliefhebbers dromen er van een waterpartij aan te leggen om van dichtbij getuige te zijn van de fascinerende wereld van het waterleven. Het waterrijk milieu is complex en moeilijk te beheersen. Vele factoren spelen een rol, zoals:

  • De aard en de samenstelling van het water (van hard en mineraalrijk bron- of leidingwater tot zacht en zuur regenwater)
  • De voedselrijkdom en de vervuilingsgraad van water en voedingsbodem
  • De temperatuur (van koud bronwater tot een lauw vennetje)
  • De diepte en de eventuele schommelingen in het waterpeil
  • De grootte van de plas (golfslag)
  • Stromend of stilstaand water

Veel planten en dieren die in het water leven zijn erg gevoelig voor wijzigingen in de samenstelling van het water. Zo kan bijvoorbeeld het occasioneel toevoegen van kalkhoudend of voedselrijk water op korte termijn de soortensamenstelling van een voedselarme vijver totaal wijzigen, waarbij bepaalde soorten verdwijnen en andere sterk gaan aangroeien.

Meer informatie?

Meer informatie vind je op de website van Natuurpunt.